Nu kommer der tilskuere til idrætsbegivenheder

Regeringen og Folketinget er enige om at tillade op til 500 mennesker til idrætsbegivenheder. Antallet gælder samlet for både tilskuere, idrætsudøvere og personale. Samtidig indkaldes der til drøftelser af forsøg, med afvikling af nogle superligakampe med mere end 500 tilskuere. Forsøget skal evalueres.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi snart kan begynde at få tilskuere på lægterne til sports og idrætsbegivenheder. Jeg ved, at mange har savnet at komme ud og bakke op om deres favorithold – og klubberne og foreningerne har i den grad savnet deres tilskuere.

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige, om at der nu kan gennemføres fodboldkampe og andre idræts- og kulturbegivenheder med op til 500 mennesker (siddende publikum). Desuden skal der gennemføres et forsøg, hvor der kan afvikles nogle superligakampe med mere end 500 tilskuere. Forsøget forudsætter, at sundhedsmyndighederne finder, at der kan laves en forsvarlig model.

Sundhedsmyndighederne, Politiet og evt. andre relevante myndigheder vil evaluere, om det er foregået sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er et skridt i retningen af en normalisering – og det betyder altså, at Fodbolddanmark går lysere tider i møde.”

Baggrund

Kulturministeriet vil sammen med Sundheds og- Ældreministeren samt Justitsministeten indkalde til drøftelser om, hvordan man kan tilrettelægge forsøg med mere end 500 tilskuere. Forsøget forudsætter, at sundhedsmyndighederne finder, at der kan laves en forsvarlig model.

Den nødvendige bekendtgørelse om tilskuere ifbm. idrætsbegivenheder udstedes snarest. Kulturministeriet opdaterer snarest retningslinjerne på området. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

 

Nyheden er opdateret d. 9. juni så det fremgår, at de 500 mennesker dækker tilskuere, idrætsudøvere og personale.