Nu skal DR have arbejdsro

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler i relation til DR’s spareplan:
 
”Der har i dag været endnu en drøftelse i medieordførerkredsen om DR’s økonomiske situation.
 
Regeringen understregede i den forbindelse endnu en gang, at hverken skatteborgerne eller licensbetalerne skal belastes af DR’s dårlige økonomi, hvilket et flertal i forligskredsen bakkede op om.
 
På dagens møde fremkom der ikke nye forslag til, hvordan DR kunne tilføres nye midler uden at dette ville indebære licensforhøjelser eller belaste statskassen.
 
Regeringen har tidligere stillet sig åben over for at sælge DR’s koncertsal, hvis der kom en interesseret privat mæcenlignende køber. Men regeringen har klart afvist, at staten skulle overtage koncertsalen fordi dette vil koste statskassen, og dermed skatteborgerne, et milliardbeløb.
 
Regeringen vil nu gerne give DR arbejdsro.”
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf. 33 92 35 18
Pressemedarbejder Michael Jannerup Andersen, tlf. 33 92 29 96