Nu undersøges idrætsadfærd og -faciliteter i udsatte boligområder

Nu igangsættes en undersøgelse af idrætsadfærd og idrætsfaciliteter i udsatte boligområder. Initiativet udspringer af Breddeidrætsudvalgets rapport fra marts 2009.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

"Vi ved, at idrætsdeltagelsen har en social slagside – det er ikke alle socialgrupper, der dyrker lige meget idræt. Men idræt har både sundhedsmæssig og integrerende værdi. Derfor er det vigtigt at blive klogere på, hvad der udgør motiver og barrierer for idrætsdeltagelse i udsatte boligområder – herunder hvordan idrætsfaciliteterne påvirker idrætsdeltagelsen. På den måde får vi et godt udgangspunkt for at træffe beslutninger, som kan bidrage til at fremme idrætsdeltagelsen i udsatte boligområder i fremtiden."

Undersøgelsen skal kortlægge bevægelsesfaciliteterne i et antal udsatte boligområder og belyse, hvordan indretningen af boligområderne påvirker beboernes idræts- og motionsvaner. Desuden skal undersøgelsen belyse, hvilke faktorer der i øvrigt motiverer beboerne til at være aktive, og hvilke faktorer der opleves som barrierer for motions- og idrætsdeltagelsen. Undersøgelsens resultater præsenteres i starten af 2012 ved en større konference.

Undersøgelsen er finansieret af Kulturministeriet, Integrationsministeriet, Socialministeriet, Lokale- og Anlægsfonden, Bikubenfonden og Landsbyggefonden med i alt 2 mio. kr. og udføres af et konsortium bestående af Syddansk Universitet og Metopos By og Landskab – en del af Bascon.

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent i Kulturministeriet Sune Friis Krarup, tlf. 33 92 98 12
Kommunikationschef i Kulturministeriet Michael Jannerup, tlf. 24 69 64 21

Yderligere oplysninger om selve undersøgelsen:

Professor på Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen, tlf. 27 28 99 04
Projektchef i Metopos Anne Mette Boye, tlf. 30 55 47 87