Ny arbejdsgruppe skal fremtidssikre Folke-universitetet

Kulturministeren har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet.

Kulturminister Mette Bock siger:

"For mig er det vigtigt, at kulturstøtten ikke bliver fastlåst. Der skal være plads til nye tanker og måder at arbejde på. Det gælder også for Folkeuniversitetet, som har et rigtig vigtigt formål med at formidle forskningsresultater og fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Folkeuniversitetets struktur er meget kompleks, og der er behov for at se på den for at videreudvikle Folkeuniversitetet til gavn for borgerne. Derfor nedsætter jeg en arbejdsgruppe, som i den kommende tid vil se på mulighederne for at modernisere organiseringen af Folkeuniversitetet, så den bliver mere tidssvarende og mindre bureaukratisk."

Arbejdsgruppen får følgende sammensætning: 

  • afdelingschef Steen Kyed (formand), Kulturministeriet
  • en administrativ leder/rektor fra hver af de fire afdelinger af Folkeuniversitetet i universitetsbyerne samt Komitéstyrelsen
  • fire repræsentanter fra Folkeuniversitetsnævnet, herunder formand og rektor
  • en repræsentant fra Dansk Folkeoplysnings Samråd
  • tre repræsentanter fra Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Arbejdsgruppens arbejde forventes at være færdigt i løbet af maj måned 2017.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16