Ny bekendtgørelse skaber bachelorer og kandidater på konservatorierne

Den 1. august træder en ny uddannelsesbekendtgørelse for musikkonservatorierne og Operaakademiet i kraft. Bekendtgørelsen medfører, at der indføres 3-årige bacheloruddannelser og 2-årige kandidatuddannelser på landets 6 konservatorier.

Bekendtgørelsen giver endvidere kommende ansøgere mulighed for at søge flere konservatorier i prioriteret rækkefølge. Dette betragtes som et stort fremskridt i forhold til i dag, hvor de unge kun kan søge ét konservatorium.

Der indføres også et krav om, at studerende i forbindelse med de afsluttende eksaminer på bachelor-, kandidat-, og solistuddannelsen skal modtage en skriftlig udtalelse som supplement til karaktergivningen efter 13-skalaen. Og som noget nyt indføres der også obligatorisk undervisning i pædagogik for alle studerende.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med, at konservatorierne nu får bachelor- og kandidatuddannelser, hvilket var et af indsatsområderne i flerårsaftalen for de kunstneriske uddannelser”.   

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Charlotte Wilhelmsen, tlf.: 3392 3544

Fuldmægtig Line Arnmark, tlf.: 3392 3511