Ny bestyrelse for Anti Doping Danmark

Kulturministeriet har beskikket medlemmerne til Anti Doping Danmarks ny bestyrelse. Den afløser Anti Doping Danmarks to styrende udvalg: Kontroludvalget og Oplysningsudvalget.

Anti Doping Danmark blev oprettet i 2000 i et samarbejde mellem regeringen og idrætsorganisationer som en forsøgsordning med det formål at bekæmpe det voksende dopingproblem.

Forsøget har bragt så store fremskridt for dopingbekæmpelsen, at regeringen ønsker at gøre Anti Doping Danmark til en permanent institution. Derfor planlægger regeringen at fremsætte forslag til lov herom til efteråret. For at underbygge Anti Doping Danmarks indsats indtil et sådant nyt regelgrundlag kan være på plads, er der enighed mellem kulturministeren og idrætsorganisationerne om at udpege en ny samlet bestyrelse.

Bestyrelsen har 10 medlemmer, hvoraf de 4 udpeges af ministeren og de øvrige af Team Danmark og idrætsorganisationerne. Bestyrelsen er foreløbig beskikket til udgangen af 2004, hvor en beklikkelse for en 4-årig periode forventes at kunne gennemføres efter det kommende regelgrundlag.

Kulturministeren har udpeget overlæge ved Bispebjerg Hospital, dr.med. Michael Kjær som formand for den ny bestyrelse. Michael Kjær har en solid karriere bag sig som specialist i idrætsmedicin og har beklædt fremtrædende tillidsposter i dansk idræt. Han afløser den hidtidige formand, professor, dr.med. Bengt Saltin, der har stået i spidsen for opbygningen af Anti Doping Danmark, men som ikke ønsker at forsætte i hvervet.

De øvrige medlemmer bliver direktør Michael Andersen og chefkriminalinspektør Per Larsen, begge genudpeget af kulturministeren, fysioterapeut Mette Jacobsen og direktør Preben Kragelund, udpeget af Team Danmark, tandlæge Gert Nielsen og direktør Niels Nygaard, udpeget af Danmarks Idræts-Forbund, chefsergent Tonny B. Andersen, udpeget af Dansk Firmaidrætsforbund og skoleinspektør Troels Sandager, genudpeget af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Endnu et medlem vil blive udpeget af kulturministeren efter indstilling fra Den danske Dommerforening.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Jeg er meget tilfreds med det gode samarbejde regeringen har med idrætsorganisationerne om Anti Doping Danmark, og jeg glæder mig til at vi med den ny bestyrelse kan føre institutionens aktiviteter videre til gavn for bekæmpelsen af doping".

Yderligere oplysninger:

Kommunikationskonsulent Mikael Jalving, tlf.: 33 92 29 96
Fuldmægtig Peter Navntoft, tlf.: 33 92 98 27