Ny bestyrelse for Dansehallerne

Dansehallerne får fra 1. maj 2016 ny bestyrelse. Kulturministeren har genudpeget administrerende direktør for Nordens Hus i Reykjavík Mikkel Harder Munck-Hansen til formand de næste 2 år, mens virksomhedsejer samt bestyrelsesmedlem i erhvervs- og kulturbestyrelser Charlotte Sahl-Madsen (fhv. minister for videnskab, teknologi og innovation) bliver nyt menigt bestyrelsesmedlem udpeget af ministeren.

 

Bestyrelsen kommer herudover til at bestå af:

  • Maja Ries, administrerende chef og producent på Teater Grob, udpeget af Statens Kunstfond
  • Thomas Eisenhardt, kunstnerisk leder af Åben Dans i Roskilde, udpeget af Statens Kunstfond
  • Chris Schenlaer, kulturchef i Lund, udpeget af Københavns Kommune (genudpegning)
  • Anna Katrine Korning, udpeget af Dansehallernes medarbejdere (genudpegning) 

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”For at sikre kontinuitet i bestyrelsen har jeg valgt at genudpege Mikkel Harder Munck-Hansen til formand, og for at kunne tilføre nye erfaringer og viden udefra har jeg udpeget Charlotte Sahl-Madsen. Den nye bestyrelse skal træde ind i en udfordrende overgangsfase for Dansehallerne. De skal flytte fra det nuværende tilholdssted på Tap E i Carlsbergbyen og etablere et nyt sted. Jeg er overbevist om, at de to sammen med den øvrige bestyrelse vil sikre, at vi har et godt og stærkt Dansehallerne – også i fremtiden.

Om Dansehallerne

Dansehallerne er en selvejende institution under Kulturministeriet. Dansehallerne har til formål at styrke, udvikle og udbrede dans som kunstart og sikre dansens synlighed og placering i kulturlivet.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16

Kontorchef i Kulturministeriet Karin Marcussen, tlf.: 41 39 38 20