16/05/2017

Ny bestyrelse for Dansk Sprognævn

Kulturminister Mette Bock har beskikket en ny bestyrelse for Dansk Sprognævn. Ministeren har valgt Professor Anne Holmen som formand for bestyrelsen.

Dansk Sprognævns bestyrelse har pr. 1/5 følgende sammensætning:

Formand: Professor Anne Holmen
Næstformand: Forbundsformand Per Lindegaard Hjorth
Medlem: Lektor Mads Poulsen
Medlem: Lektor Inger Schoonderbeek Hansen
Medlem: Professor Lars Heltoft
Medlem: Vicedirektør Tonny Skovgård Jensen
Medarbejdernes repræsentant: Seniorforsker Jørgen Schack 

Baggrund

Dansk Sprognævn ledes af en bestyrelse, der beskikkes for 4 år ad gangen. Et medlem af bestyrelsen udpeges af Kulturministeren, fem medlemmer udpeges af repræsentantskabet og et medlem udpeges af medarbejderne i Sprognævnets forsknings- og informationsinstitut.

Kulturministeren udpeger bestyrelsens formand og næstformand blandt bestyrelsens medlemmer efter indstilling fra repræsentantskabet.