NY BESTYRELSE FOR DANSK SPROGNÆVN

Kulturminister Carina Christensen har netop udnævnt Dansk Sprognævns bestyrelse. Formand for bestyrelsen er Dorthe Duncker, lektor, Institut for Nordiske studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

De øvrige medlemmer er:
 
Næstformand: Bente Holmberg, lektor, institutleder, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 
Medlem: Torben Veith Schroeder, professor, institutleder, Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 
Medlem: Johannes Nørregaard Frandsen, institutleder, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet
 
Medlem: Stefan Hermann, rektor, Professionshøjskolen Metropol
 
Medlem: Birgit Meister, journalist
 
Medarbejdernes repræsentant Pia Jarvad, seniorforsker, Dansk Sprognævn
 
Bestyrelsen er den første bestyrelse, der udpeges, efter at den nye lov om Dansk Sprognævn trådte i kraft 1. januar 2009. Den nye lov om Dansk Sprognævn har til formål at styrke og modernisere nævnets struktur og ledelse. Efter loven skal den samlede bestyrelsen besidde sproglig, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt. Beskikkelsen gælder perioden 2009 – 2012. 
 
Yderligere oplysninger:
Direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Dansk Sprognævn, tlf. 35 32 89 73.