Ny bestyrelse for Det Kongelige Teater

Kulturministeren har udpeget ny bestyrelse for Det Kongelige Teater. Bestyrelsen er udpeget for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2019.

Som bestyrelsesformand udpeges Lisbeth Knudsen. Hun afløser Stine Bosse, der har siddet på posten siden 2012. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Advokat og bestyrelsesformand for Aalborg Teater, Anders Hjulmand, HjulmandKaptain

CFO Henriette Schütze, Nordic Tankers A/S 

Advokat og bestyrelsesformand for Copenhagen Phil, Mette Klingsten, Mette Klingsten Advokatfirma

Kunstnerisk leder og bestyrelsesformand for Dansk Danseteater Anette Abildgaard, BalCon Theatre

Skuespiller Waage Sandø

Balletdanser, Christian Hammeken, medarbejdervalgt medlem

Forestillingsleder Martin V. Korshagen, medarbejder valgt medlem

Bestyrelsen er Det Kongelige Teaters øverste ledelse og har over for kulturministeren det overordnede ansvar for teatrets virksomhed. 

Lisbeth Knudsen er direktør og chefredaktør for Mandag Morgen Danmark og bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun har blandt andet tidligere været ansvarshavende chefredaktør på Berlingske, CEO og koncernchef for Berlingske Media A/S, medlem af direktionen for DR og nyhedsdirektør samme sted.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”Den nye bestyrelse består af personer, som er valgt på deres faglighed og solide erfaring. Bestyrelsen besidder til sammen kompetencer i ledelse, økonomi, jura og selvfølgelig scenekunst. Jeg er sikker på, at bestyrelsen vil arbejde professionelt og sammen med teatrets ledelse være garant for, at Det Kongelige Teater fortsat vil være bærer af den kulturelle arv indenfor alle fire kunstarter på teatret og samtidig være en moderne dynamisk kulturinstitution, der arbejder sammen med resten af landets scenekunstmiljø. Jeg glæder mig over at kunne byde velkommen til den nye bestyrelse. 

Der er i øvrigt ikke noget nyt i, at hele bestyrelsen udskiftes. Det samme skete under den tidligere regering.”

Lisbeth Knudsen siger:

”At arbejde med Det Kongelige Teater og hele Danmarks nationalscene er en opgave, man ikke kan sige nej til. Det er vigtigt, at vi som nation har nogle kulturelle samlingspunkter og fyrtårne, både når det gælder varetagelsen af kulturarven og arbejdet med at udvikle nyt inden for alle fire kunstarter, som appellerer til os, pirrer os og udfordrer os i nutidens formsprog og tankesæt. De politiske rammer for Det Kongelige Teaters virke er fastlagt frem til 2019. Nu er det bestyrelsens opgave sammen med ledelsen at få skabt det rette indhold til at udfylde rammen med nytænkning, kvalitet og kreativitet i højsædet”. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16