Ny bestyrelse for DR

Kulturminister Marianne Jelved genudpeger Michael Christiansen til bestyrelsesformand for DR for de næste fire år. Herudover udpeger kulturministeren direktør for Pressalit Group Dan Boyter og kommunikationsrådgiver Nanna Kalinka Bjerke til nye medlemmer af bestyrelsen.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”DR står i en brydningstid og skal finde sin vej i en medievirkelighed, hvor flere og flere selv vælger, hvad de vil se, og hvornår de vil se det. Jeg har ved min genudpegning af Michael Christiansen lagt vægt på at skabe kontinuitet i formandskabet. Michael Christiansen har stor indsigt i DR’s forhold, og han vil sammen med den øvrige bestyrelse kunne yde god sparring til DR’s direktion. Samtidig har jeg lagt vægt på at skabe fornyelse i bestyrelsen med mine udpegninger af Nanna Kalinka Bjerke og Dan Boyter. Nanna Kalinka Bjerke vil bl.a. kunne bidrage til bestyrelsens arbejde med sin mediemæssige indsigt, mens Dan Boyter vil kunne bidrage med sin erhvervsmæssige og kulturelle indsigt. Jeg har blandt de medlemmer i DR’s bestyrelse, der er udpeget af Folketinget, udpeget Trine Gregorius til næstformand.”    

DR’s nye bestyrelse for perioden 2015-2018 bliver:

  • Michael Christiansen (formand)
  • Nanna Kalinka Bjerke
  • Dan Boyter
  • Trine Gregorius (udpeget af S, næstformand)
  • Lars L. Nielsen (udpeget af RV)
  • Line Barfod (udpeget af EL)
  • Torben Dalby Larsen (udpeget af V)
  • Ole Hyltoft (udpeget af DF)
  • Dennis Nørmark (udpeget af LA).

De fastansatte medarbejdere i DR udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen den 15. december 2014.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16