Ny bestyrelse for DR

DR’s nye, samlede bestyrelse er på plads, efter kulturminister Mette Bock d. 7. september udpegede Marianne Bedsted som ny bestyrelsesformand for DR. Kulturministeren udpeger nu de resterende medlemmer af DR’s nye bestyrelse, der påbegynder arbejdet pr. 1. januar 2019.

Kulturminister Mette Bock siger:

”DR står over for en kolossal opgave med at omstille sig i forlængelse af den nye medieaftale og public service-kontrakt. DR skal stå tydeligere som kulturelt fyrtårn, gribe den digitale omstilling og række ud mod alle generationer.

Jeg vil gerne takke DR’s afgående bestyrelsesformand Michael Christiansen og den øvrige bestyrelse for sammen med DR’s ledelse at have grebet opgaven fremsynet an med en udviklingsplan, der klart tager fat på både digitaliseringsudfordringen, danskernes forandrede medievaner og generationskløften i mediebrugen. Der udestår nu et stort arbejde for DR’s ledelse og medarbejdere med at omsætte planen til virkelighed.

Jeg kan så nu byde velkommen til DR's nye bestyrelse, hvor jeg er glad for, at ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør på Kristeligt Dagblad Erik Bjerager og journalist og forfatter Arne Mariager med deres store erfaring på medieområdet har sagt ja til at gå ind i arbejdet. Det gør de sammen med DR’s nye bestyrelsesformand Marianne Bedsted og den øvrige bestyrelse, hvor bl.a. Dennis Nørmark som næstformand vil bidrage med kontinuitet i formandskabet. 

Jeg har haft en god dialog med Folketingets seks største partier om de partiindstillede kandidater med det mål at sikre en hensigtsmæssig sammensætning af den samlede bestyrelse.”

DR’s nye bestyrelse for perioden 2019-2022 bliver:

 • Marianne Bedsted (formand)
 • Erik Bjerager
 • Arne Mariager
 • Dennis Nørmark (indstillet af LA, næstformand)
 • Christine Antorini (indstillet af S)
 • Karen Rønde (indstillet af V)
 • Line Barfod (indstillet af EL)
 • Zakia Elvang (indstillet af ALT)
 • Katrine Winkel Holm (indstillet af DF)
 • Ricki Morey (medarbejderrepræsentant)
 • Hanne Ried Larsen (medarbejderrepræsentant)

Baggrund 

DR’s nye bestyrelse er som opfølgning på medieaftalen 2019-2023 udpeget med udgangspunkt i nye regler for Folketingets udpegning. Herefter indstiller de seks største partier i Folketinget hver to kandidater til DR’s bestyrelse, som kulturministeren og partierne i fællesskab skal vælge imellem med henblik på udpegning af seks bestyrelsesmedlemmer. I den nye ordning udpeger kulturministeren fortsat tre medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden, og DR’s medarbejdere udpeger fortsat to medlemmer samt to suppleanter herfor. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16