Ny bestyrelse for DR

Kulturminister Per Stig Møller har i dag genudpeget Michael Christiansen som bestyrelsesformand for DR de næste fire år. Herudover har kulturministeren udpeget administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd, John Wagner, som nyt medlem af bestyrelsen og genudpeget Katrine Winkel Holm.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”DR skal være rustet til at løse den meget vigtige opgave som Danmarks førende udbyder af public service. Jeg har derfor ved min udpegning af DR’s kommende bestyrelsesmedlemmer lagt vægt på, at der i bestyrelsen samlet set er repræsenteret den relevante mediemæssige, kulturelle, ledelsesmæssige og erhvervsmæssige indsigt. Samtidig har jeg lagt vægt på at sikre kontinuitet i bestyrelsen og dets formandskab på et tidspunkt, hvor DR står for at skulle have ny generaldirektør. Michael Christiansen har i sin tid som DR’s bestyrelsesformand ydet en betydelig indsats og har opnået dyb indsigt i DR’s forhold, og han vil være den rette til sammen med den øvrige bestyrelse og den kommende generaldirektør at føre DR videre mod nye udfordringer. Jeg har blandt de medlemmer i DR’s bestyrelse, der er udpeget af Folketinget, genudpeget Ole Hyltoft som næstformand.”

DR’s nye bestyrelse for perioden 2011-2014 bliver:

   

 • Michael Christiansen (formand)
 • Katrine Winkel Holm
 • John Wagner
 • Torben Dalby Larsen (Udpeget af Venstre)
 • Trine Gregorius (Udpeget af Socialdemokraterne) 
 • Ole Hyltoft (Udpeget af Dansk Folkeparti, næstformand) 
 • Aage Frandsen (Udpeget af Socialistisk Folkeparti)
 • Finn Poulsen (Udpeget af Det Konservative Folkeparti)
 • Lars L. Nielsen (Udpeget af Det Radikale Venstre)
 • Mogens Rubinstein (medarbejderrepræsentant)
 • Stig Paulsen (medarbejderrepræsentant)

Yderligere oplysninger:

Kommunikationschef Michael Jannerup, tlf. 24 69 64 21

Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf. 33 92 35 18