Ny bestyrelse for Lokale- og Anlægsfonden

Kulturminister Carina Christensen har netop udpeget ny bestyrelse for Lokale- og Anlægsfonden for en 3-årig periode.

Bestyrelsen består frem til 31. december 2011 af:

   

 • Hans Toft (K), formand, borgmester i Gentofte Kommune
 • Jan Christiansen, stadsarkitekt i Københavns Kommune
 • Berit Puggaard, underdirektør i Gallup
 • Rita Juhl (V), formand for Børne- og Ungeudvalget i Haderslev Kommune
 • Preben Staun, næstformand for DIF
 • Birgitte Nielsen, næstformand for DGI
 • Peder Bisgaard, formand for DFIF
 • Kirsten Nielsen, næstformand i Friluftsrådet
 • Kim Mørch Jacobsen, generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd

KL er repræsenteret ved et tilforordnet medlem i bestyrelsen.
 
Kulturminister Carina Christensen udtaler: 
”Lokale- og Anlægsfonden sikrer, at vi til stadighed får udviklet vores byggeri på kultur- og fritidsområdet. Idrætten er flyttet ud i byens rum, og det glæder mig, at fonden prioriterer, at flere danskere får muligheder for idrætsaktiviteter netop her. Jeg ser frem til fondens kommende aktiviteter og nye initiativer under kyndig ledelse fra bestyrelsen.”
 
Lokale- og Anlægsfonden uddeler årligt ca. 80 mio. kr. i form af tipsmidler og afkast af fondens grundkapital til støtte af byggeri inden for idræt og kultur- og fritidsområdet.
 
Yderligere information om Lokale- og Anlægsfonden kan læses på:
www.loa-fonden.dk
 
Yderligere oplysninger
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21
Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet, tlf.: 51 88 67 69