Ny bestyrelse for TV 2/DANMARK A/S

Kulturministeren har nu sammensat den bestyrelse, som han vil stille forslag om vælges på generalforsamlingen i TV 2/DANMARK A/S den 26. april 2012

Der afholdes ordinær generalforsamling i TV 2/DANMARK A/S den 26. april d.å. Et fast punkt på dagsordenen er valg af bestyrelse. 

Ministeren vil på generalforsamlingen stille forslag om, at bestyrelsesformand Lars Liebst genvælges. Derudover vil ministeren stille forslag om, at bestyrelsesmedlem Palle Smed genvælges, og at følgende nye kandidater vælges til bestyrelsen:

     

  • Merete Lundbye Møller, næstformand
  • Bjørn Erichsen
  • Annette K. Olesen
  • Louise Gade
  •  

 

Med valget af de fire nye kandidater vil næstformand Tine Roed samt bestyrelsesmedlemmerne Flemming Østergaard, Bodil Nyboe Andersen og Steffen Kjærulff-Schmidt træde ud af bestyrelsen.

De fire nye bestyrelsesmedlemmer repræsenterer tilsammen mediemæssig, juridisk og økonomisk indsigt samt ledelsesmæssig indsigt generelt og i forhold til kulturelle institutioner.

Merete Lundbye Møller er uddannet jurist og er advokat og partner i Sunstone Capital. Derudover er hun bl.a. bestyrelsesformand i Bullitt Film Holding ApS (Bullitt Film). Hun har tidligere været advokat i Gorrissen Federspiel Kierkegaard og chef for den juridiske afdeling i Vækstfonden.

Bjørn Erichsen er international tv-konsulent og Associate Producer for filmselskabet Working Title i London England. Derudover har han siddet i bestyrelsen for forskellige medieforetagender og er medstifter af Den Europæiske Filmhøjskole, hvor han også har været forstander. Han har tidligere været direktør for European Broadcasting Union og tv-direktør i DR.

Louise Gade er ligeledes uddannet jurist og advokat. Hun arbejder som vicedirektør for Human Ressources på Aarhus Universitet og har endvidere en række bestyrelsesposter. Hun har tidligere været borgmester i Aarhus.

Annette K. Olesen er filminstruktør fra Den Danske Filmskole. Hun har bl.a. instrueret spillefilmen ”Små Ulykker”, som var nomineret til Guldbjørnen ved Berlin Film Festival i 2002. Derudover er hun bestyrelsesmedlem i Danske Filminstruktører.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”Det glæder mig, at det har været muligt at få en så bredt funderet bestyrelse.

Med valget af de nye bestyrelsesmedlemmer har jeg fokuseret på, at TV 2 også fremover har en bestyrelse, der tilsammen repræsenterer mediemæssig, juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt.

Derudover har jeg lagt vægt på at gøre plads til nye kræfter, samtidig med at der sikres kontinuitet ved at lade to af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, fortsætte.

Jeg er overbevist om, at den nye bestyrelse med sin store erfaring på medieområdet og det ledelsesmæssige område kan tilføre selskabet stærke ressourcer til at klare de fremtidige udfordringer på medieområdet.”

Yderligere oplysninger

Pressechef Astrid Haug
Kulturministeriet, tlf.: 25 47 21 07

Afdelingschef Jesper Hermansen
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18