Ny bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater

Kulturministeren har udpeget rektor for Danmarks Tekniske Universitet, Lars Pallesen, som ny bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater.

Lars Pallesen bliver udpeget for perioden 1. januar 2008 - 31. december 2011 og afløser Mads Øvlisen, der har siddet på posten siden 2000.
 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges i løbet af efteråret 2007.
 
Bestyrelsen er Det Kongelige Teaters øverste ledelse og har over for kulturministeren det overordnede ansvar for teatrets virksomhed. Bestyrelsen sammensætter selv en direktion og ansætter teaterchefen og direktionens øvrige medlemmer.
 
Lars Pallesen har været rektor for Danmarks Tekniske Universitet siden november 2001 og har tidligere været adm. direktør for DSB S-tog 2000-2001 og adm. direktør for Statens Seruminstitut 1989-98. Han er uddannet civilingeniør, Ph.d. og har derudover en amerikansk MBA i "International business".
 
Lars Pallesen beklæder en række tillidshverv og er bl.a. medlem af Hovedstadens Vækstforum, bestyrelsen for Øresund Science Region, Øresundsuniversitetet, formand for bestyrelsen for Institut for Produktudvikling.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg er meget glad for, at Lars Pallesen har sagt ja til at blive den nye bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater. Ved valget af Lars Pallesen har jeg lagt særlig vægt på, at han har stor erfaring med at arbejde i krydsfeltet mellem det offentlige og det private. Lars Pallesen har desuden den lange og solide ledelsesmæssige erfaring fra sine poster som administrerende direktør og rektor for en række store institutioner, der skal til for at have overblik over en af Kulturministeriets største kulturinstitutioner.”
 
Rektor Lars Pallesen udtaler:
” Jeg glæder mig til at tiltræde det meget spændende hverv som bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater. Jeg syntes, det er spændende at arbejde i krydsfeltet mellem det offentlige og private og har erfaringer med det i mange forskellige sammenhænge, men det er første gang jeg får mulighed for at være med til at lede en stor kulturinstitution. Jeg er utroligt glad for, at jeg nu får lejlighed til at dyrke en anden side af mit interessefelt. Personligt og privat har jeg en stor interesse for kunst og kultur, og jeg ser frem til at kunne forene denne interesse med et professionelt hverv.”
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, tlf. 33 92 98 21 / sky@kum.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Kulturministeriet, 33 92 35 98 / mni@kum.dk