Ny bestyrelsesformand for DR

Kulturminister Carina Christensen har i dag udpeget Michael Christiansen til ny formand for DR’s bestyrelse.

Michael Christiansen er 63 år og har i årene 1992-2008 været chef for Det Kongelige Teater. I perioden 1988-1992 var Michael Christiansen departementschef i Forsvarsministeriet og i 1986-1988 afdelingschef i Justitsministeriet. Michael Christiansen sidder i en række bestyrelser og er formand for regeringens lønkommission.
 
Den nye formand er udpeget til erstatning for forhenværende formand for DR’s bestyrelse Mogens Munk-Rasmussen, som udtrådte af bestyrelsen den 20. juni 2008 som følge af revisorundersøgelsen om DR’s byggeri i Ørestad. Torben Dalby Larsen har i den mellemliggende periode været beskikket som fungerende formand for bestyrelsen.

Kulturminister Carina Christensen udtaler:

”Torben Dalby Larsen har ydet en stor og kompetent indsats som fungerende formand, og jeg er meget taknemmelig for, at Torben Dalby Larsen i de forløbne måneder har stillet sine ressourcer til rådighed for dette hverv.
 
Jeg glæder mig også over, at vi nu med udpegningen af den nye formand for DR’s bestyrelse har fået gjort bestyrelsen fuldtallig.
 
Michael Christiansen har via sit mangeårige lederskab af Det Kongelige Teater indhøstet nogle værdifulde erfaringer, som han også vil kunne bruge i en DR-sammenhæng, hvor både kulturelle, mediemæssige og økonomiske hensyn spiller en afgørende rolle. Med også hans store indsigt i bestyrelsesarbejde er jeg sikker på, at vi med Michael Christiansen har fundet en ny formand, der kan føre DR videre mod nye udfordringer i det danske medielandskab.”
 
Kulturministeren forventer i løbet af kort tid at udpege en ny næstformand blandt de medlemmer i DR’s bestyrelse, der er udpeget af Folketinget. Den nye næstformand skal erstatte forhenværende næstformand for DR’s bestyrelse Erling Aaskov, som også udtrådte af bestyrelsen den 20. juni 2008 som følge af revisorundersøgelsen.

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder Karen Dyssel, tlf.: 33 92 29 92
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf.: 33 92 35 18