Ny bestyrelsesformand for DR

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag udpeget ny bestyrelsesformand for DR.

 

Den nye formand bliver:

Jørgen Kleener, øjenlæge og formand for Danske Øjenlægers Organisationer samt medlem af bestyrelserne for Lægernes Pensionskasse, Foreningen af Prakti-serende Speciallæger, DAKOPATTS A/S. Tidligere formand for bestyrelsen for Det Danske Filminstitut, tidligere medlem og formand for Radiorådet samt medlem af den tidligere Mediekommission.

Den nye formand bliver øverste ansvarlig for DR's bestyrelse, der bl.a. får det overordnede ansvar for gennemførelse af den nye public service-kontrakt, som skal indgås i samarbejde mellem bestyrelsen og ministeren i henhold til den nye radio-fjernsyns-lov - se mere på www.kum.dk

Kulturminister Brian Mikkelsen glæder sig over valget af ny formand for DR-bestyrelsen og ser frem til samarbejdet:

"Med sin store erfaring fra såvel erhvervslivet som fra forskellige kulturinstitutioner, kan Jørgen Kleener blive en god formand, der sammen med resten af bestyrelsen og direktionen fører DR mod nye opgaver i det danske medielandskab," siger han.

Resten af den nye DR-bestyrelse beskikkes umiddelbart efter nytår efter følgende fordeling: Folketinget udpeger seks medlemmer, kulturministeren udpeger to medlemmer - udover formanden - og DR's medarbejdere udpeger ét medlem.

Yderligere oplysninger:

Jørgen Kleener, ny formand for DR's bestyrelse 4636 1063 / 3871 1051
Jakob Høyer, pressechef i Kulturministeriet 3392 3598