Ny bestyrelsesformand for TV2

Bestyrelsesformand for TV2, Erik Ross Pedersen, har i dag orienteret kulturminister Brian Mikkelsen om, at han ønsker at fratræde.

Brian Mikkelsen har taget Ross Pedersens beslutning til efterretning.

Kulturministeren vil nu bede Ross Pedersen om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt med henblik på valg af ny bestyrelsesformand. På generalforsamlingen agter Brian Mikkelsen at udpege Niels Boserup som ny bestyrelsesformand.

Niels Boserup er 61 år. Han har været administrerende direktør for Københavns Lufthavn siden 1991. Tidligere har han været redaktionschef på Morgenavisen Jyllands-Posten og beklædt flere ledende stillinger i dansk erhvervsliv. Han har også været formand for bestyrelsen for Jyllands-Posten A/S. Han sidder i dag i en række bestyrelser men fratræder sin plads i Jyllands-Posten A/S og Jyllands-Postens Fond i forbindelse med sin tiltræden som bestyrelsesformand for TV2.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Erik Ross Pedersen har gjort en stor indsats for at geare TV2 til fremtidens udfordringer, og jeg har med beklagelse modtaget hans fratrædelsesbegæring. Jeg er imidlertid glad for, at Niels Boserup har indvilget i at påtage sig hvervet som ny bestyrelsesformand. Jeg er sikker på, at vi med Boserup har fundet en ny formand, der kan sikre en fortsat rolig og stabil kurs på stationen. Dette skifte betyder intet for processen frem mod privatiseringen af TV2.”

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598, mobiltlf.: 2469 6435