NY BESTYRELSESFORMAND OG NY BEKENDTGØRELSE FOR CHARLOTTENBORG

Kulturminister Carina Christensen har besluttet at udpege Michael Bjørn Nellemann som fremtidig bestyrelsesformand på Charlottenborg.

Michael Bjørn Nellemann (f. 1969) er kultur- og presseråd ved Den Danske Ambassade i Paris og står bl.a. bag en succesfuld relancering af Danmarkshuset på Champs-Elysées i Paris. Derudover kan Michael Bjørn Nellemann trække på sin erfaring fra bestyrelsesarbejde for Ebeltoft Glasmuseum, fra Museumsbygningen Kunstauktioner A/S (1997-2006) samt fra arbejdet i Dansk Designråd.

De øvrige 5 medlemmer af Charlottenborgs bestyrelse vil blive udpeget i august. Ud over formanden udpeger ministeren to yderligere medlemmer. De sidste tre bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis Akademiraadet, Kunstrådet og Kunstakademiets Billedkunstskoler. Den nye bestyrelse vil få fuld ret til at ansætte den kommende direktør for Charlottenborg.
 
Samtidig fremlægger Carina Christensen en ny bekendtgørelse for Charlottenborg, som skal danne grundlag for den nye bestyrelses arbejde. Her slås det bl.a. fast, at Charlottenborgs bestyrelse skal have 6 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere økonomisk, ledelses- og erhvervsmæssig samt kunstnerisk og kunstfaglig indsigt. Bekendtgørelsen er en udmøntning af den vision, kulturministeren lancerede i april om at sikre bredde i kunstudstillingslivet i København og give klar profil til de enkelte udstillingssteder. En vision som bl.a. betyder, at Charlottenborg skal vise den internationalt orienterede, professionelle og bredt formidlede kunst, mens Den Frie Udstillingsbygning på Østerbro skal være et Kunstnernes Hus i København.

Læs bekendtgørelse om Charlottenborg

Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18