Ny chance for at nominere forslag til UNESCO’s immaterielle kulturarvslister

Kulturminister Mette Bock giver nu en ekstra mulighed for at nominere immateriel kulturarv i Danmark til UNESCO. Forslagene skal indsendes til Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek, og efterfølgende afgør kulturministeren, om hun vil anbefale et af forslagene til UNESCO i 2019.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Jeg har besluttet at give en ny mulighed for at indsende forslag til optagelse på UNESCOs lister over levende, immateriel kulturarv. Jeg håber meget, at alle interesserede, som praktiserer eller har et indgående kendskab til eksempler på levende immateriel kulturarv i Danmark, vil indsende deres forslag. Danmark har en kulturel arv, som vi kan være stolte af, og jeg håber, at vi kan synliggøre den ved at få nogle gode eksempler på levende kultur med på UNESCOs lister.”

Baggrund

Ligesom der i UNESCO-regi findes en konvention til beskyttelse af den fysiske verdensarv, har UNESCO i 2003 udarbejdet en konvention til sikring af den immaterielle kulturarv. Ved immateriel kulturarv forstås: “praksisser, forestillinger, udtryk, kundskaber og færdigheder, som samfund, grupper eller enkeltpersoner anerkender som en del af deres kulturelle arv”. Det kan f. eks. være kaffekultur i Tyrkiet, karneval i Bolivia eller andelstanken i Tyskland.

Danmark tiltrådte UNESCOs 2003-konvention i 2010. Tiltrædelsen indbefatter bl.a. udarbejdelsen af en eller flere fortegnelser med eksempler på immateriel kulturarv. I Danmark har vi Levende kultur – en fortegnelse over immateriel kulturarv, hvor over 40 eksempler på levende kultur præsenteres. Her kan alle interesserede, som praktiserer eller har et indgående kendskab til eksempler i Danmark, indsende bidrag.

Det er en forudsætning for, at et eksempel på levende kulturarv kan blive nomineret til UNESCOs internationale lister, at eksemplet indgår i denne fortegnelse.

Oplysning om ansøgningsproces mv.

På hjemmesiden levendekultur.kb.dk findes yderligere information om, hvordan man indsender nomineringsforslag, og hvilke krav der stilles til forslagene. 

Frist for indsendelse er 15. november 2018.

Projektmedarbejder, Maria Lanng, Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek: 91 32 49 14, levendekultur@remove-this.kb.dk kan kontaktes ved spørgsmål om ansøgningsprocessen

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16