Ny departementschef i Kulturministeriet

Marie Hansen er i dag udnævnt til ny departementschef i Kulturministeriet. Hun har en bred ministeriel baggrund og har gennem sin karriere opnået indgående erfaring med offentlig ledelse, politisk betjening og rådgivning. Hun har beskæftiget sig med en lang række indenrigs- og udenrigspolitiske emner i forskellige departementer, i styrelser og på tværs af ministerier.

 

 

 

 

 

Marie Hansen har siden 2003 været direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen og har dermed stor erfaring med at lede en større organisation. Før det har Marie Hansen været afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet og har arbejdet i Statsministeriet og Økonomiministeriet. Marie Hansen er 49 år og uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet. Marie Hansen tiltræder stillingen som departementschef pr. 1. januar 2014. Hun afløser Karoline Prien Kjeldsen, der i september måtte forlade stillingen på grund af sygdom.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Marie Hansen. Kulturpolitikken skabes i et bredt samarbejde med kulturlivets institutioner, organisationer, andre offentlige myndigheder og meget dedikerede enkeltpersoner. Marie Hansen har særligt i sit nuværende job udvist evne til at håndtere et væld af interessenter. Det er jeg sikker på, at kulturområdet får glæde af. Og så har hun de menneskelige egenskaber, der skal til for at stå i spidsen for et ministerium med engagerede, dygtige og løsningsorienterede medarbejdere.”

CV

2003-2013 Direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen

2001-2003 Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

1997-2001 Kommitteret i Statsministeriet

1995-1997 Kontorchef i Økonomiministeriet

1991-1995 Ministersekretær i Statsministeriet

1988-1991 Fuldmægtig i Økonomiministeriet

1988 Cand.polit. fra Københavns Universitet

Født 4. juni 1964

Gift med Henrik Tøth. 3 børn i alderen fra 26 til 13 år.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16