Ny direktør for Dansk Sprog- og Litteraturselskab

Den 1. oktober 2011 tiltræder Lasse Horne Kjældgaard stillingen som direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Han afløser herved direktør Jørn Lund, som træder tilbage efter 9 år på posten.

Lasse Horne Kjældgaard blev 2005 ph.d. i nordisk litteratur ved Københavns Universitet, hvor han siden 2007 har fungeret som lektor. Han er medredaktør af tidsskriftet Kritik, anmelder ved dagbladet Politiken, medlem af juryen for Dan-ske Banks Litteraturpris og suppleant ved bedømmelseskomiteen for Nordisk Råds Litteraturpris. For Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgav Lasse Horne Kjældgaard 2007 Karen Blixens Den afrikanske Farm og har netop afsluttet sin efterskrift til Syv fantastiske Fortællinger, der er under udgivelse.

Yderligere oplysninger

Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs sekretariatet,
tlf.: 33 13 06 60, mail: sekreta-riat@dsl.dk.