Ny direktør for Dansk Sprognævn

Kulturministeriet har pr. 1. maj 2006 ansat ph.d. Sabine Kirchmeier-Andersen som den første direktør for Dansk Sprognævn.

Der er tale om en nyoprettet stilling, som skal styrke ledelsen af Dansk Sprognævn. Det bliver direktørens hovedopgave at lede Sprognævnets sproglige rådgivning af borgere og myndigheder samt at forestå ledelsen af Sprognævnets forskning.
 
En vigtig opgave for den nye direktør bliver at videreudvikle samarbejdet mellem Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab om at styrke det danske sprog. Samarbejdet mellem de to sproginstitutioner skal bl.a. resultere i en fælles sprogportal på nettet. Der er fra 2005 afsat 3 mio. kr. årligt til initiativer, der skal styrke det danske sprog, herunder samarbejdsprojekter.
 
Sabine Kirchmeier-Andersen er cand. mag. i dansk og tysk samt ph.d. i lingvistik og datalingvistik. Hun kommer fra en stilling som lektor og institutleder ved Institut for Datalingvistik ved CBS (Handelshøjskolen i København), hvor hun har været ansat de sidste 10 år.  Hendes faglige profil spænder bredt fra studier i ældre dansk, dansk syntaks og leksikografi, til sprogpolitik og sprogteknologi.  

Formand for Dansk Sprognævn, professor Niels Davidsen-Nielsen udtaler:

”I en internationaliseringstid hvor modersmålet ofte fravælges, er det vigtigt at styrke dansk. Og med regeringens sprogpolitiske handlingsplan fra 2004 understreges betydningen af at sikre dansk som et fuldt udstyret og samfundsbærende sprog. Som et led i at virkeliggøre disse planer er det glædeligt at Dansk Sprognævn nu får ansat ph.d. Sabine Kirchmeier-Andersen som direktør. I kraft af sine stærke faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer vil hun tilføre Sprognævnet ekstra gennemslagskraft, både forskningsmæssigt og hvad angår betjeningen af borgerne gennem nævnets svartjeneste og andre oplysende og formidlende aktiviteter.”

Yderligere oplysninger:

Sabine Kirchmeier-Andersen: 2684 6370
Jane Johansen Pade: tlf. 3392 3566 eller mobil 2426 6426