Ny direktør for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Kulturminister Marianne Jelved har i dag udnævnt Anders V. Møller til ny direktør for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Anders V. Møller er født i 1964 og cand.scient.pol. Han har været konstitueret direktør for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, siden den blev oprettet i 2011, som et led i regeringsdannelsen, hvor Slots- og Ejendomsstyrelsens opgaver skiftede ressort, og opgaverne vedrørende statens slotte og haver kom til Kulturministeriet.

Anders V. Møller har i konstitueringsperioden stået i spidsen for etableringen af den nye styrelse.

Anders V. Møller har 16 års ledelseserfaring fra staten bag sig. Indtil ressortomlægningen var han økonomidirektør i Slots- og Ejendomsstyrelsen, og har derudover blandt andet været administrationschef i Finansministeriet samt økonomichef i Udlændingestyrelsen. Han har tidligere været ekstern lektor på CBS og andre uddannelsesinstitutioner.

Kulturminister Marianne Jelved udtaler:

”Jeg er overbevist om, at Anders V. Møller også fremover vil være en rigtig god direktør for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Hans solide faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer samt hans spændende visioner for styrelsens fremtidige arbejde giver ham de allerbedste kort på hånden.”

Anders V. Møller tiltræder stillingen som direktør for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme den 1. april 2013.

 

Yderligere oplysninger:

Departementschef Karoline Prien Kjeldsen: tlf. 41 39 38 64.

Koncern HR-chef Jane Johansen Pade: tlf. 24 69 64 26