Ny høring om ophavsretsdirektivet

Høring over Europa-Parlamentets position til direktivforslaget om ophavsret på det digitale indre marked.

Europa-Kommissionen fremsatte den 16. september 2016 et forslag til direktiv om ophavsret på det digitale indre marked.

Forslaget har efterfølgende været drøftet i Rådet og Europa-Parlamentet, der nu har fastlagt deres respektive positioner. Med henblik på at forberede de kommende forhandlinger om direktivforslaget sender Kulturministeriet Europa-Parlamanets nyligt vedtagne position i høring.

Fristen for at indgive høringssvar til Kulturministeriet er den 3. oktober 2018.