Ny kulturaftale med Kulturregion Vadehavet

Kulturminister Brian Mikkelsen underskriver i dag en kulturaftale med Kulturregion Vadehavet. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2010.

Kulturregion Vadehavet er et kulturpolitisk samarbejde mellem Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde. Gennem aftalen sikres en sammenhængende offentlig kulturpolitik for hele kulturregionen, som går på tværs af kommunegrænserne og som styrker dialogen mellem det kommunale og det statslige niveau.
 
Aftalen fokuserer navnlig på det, der er unikt for Vadehavsområdet.  Den beskriver de lokale målsætninger og opgaver og igangsætter derudover en række nye konkrete initiativer blandt andet vedrørende kultur for børn og unge og talentudvikling.
 
Som led i kulturaftalen overfører Kulturministeriet en række statslige opgaver og forpligtelser til kulturregionen for at understøtte det lokale kulturpolitiske engagement og samarbejde, give større dispositionsfrihed og forbedre ressourceudnyttelsen. I kraft af kulturaftalen overføres der i den kommende 4-års periode i alt 51 mio. kr. til at varetage de opgaver, som kulturregionen overtager fra staten.
 
Derudover vil Kulturministeriet yde støtte til en række udviklingsprojekter, der falder på plads i løbet af aftaleperioden. Det gælder f.eks. kulturregionens arbejde med Kultur og oplevelsesøkonomi med udgangspunkt i Vadehavets særlige historie og kulturregionens indsats for at opbygge en fødekæde inden for kirkemusik.

Hent kulturaftalen her. 
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Det glæder mig, at vi på baggrund af en frugtbar dialog har kunnet opnå enighed om en ny kulturaftale, som bidrager til at styrke samarbejde både internt i kulturregionen og mellem kulturregionen og Kulturministeriet. Kulturlivet er med til at give en område identitet, selvbevidsthed og udvikling, og med den indgåede aftale har Vadehavsregionen gjort en stor indsats for at sætte området på det kulturelle landkort. Jeg ser frem til at følge de mange initiativer, der ligger i aftalen.”
 
Yderligere oplysninger:
Kontorchef Per Voetmann, tlf. 3392 9830
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598