NY KULTURAFTALE MED MIDT- OG VESTJYLLAND

Kulturminister Brian Mikkelsen underskriver i dag en kulturaftale med Kulturregion Midt- og Vestjylland. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2010.

Kulturregion Midt- og Vestjylland er et kulturpolitisk samarbejde mellem kommunerne Herning, Ikast-Brande, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer. Et område med i alt 280.000 indbyggere. Gennem aftalen sikres en sammenhængende offentlig kulturpolitik for hele kulturregionen, som går på tværs af kommunegrænserne og som styrker dialogen mellem det kommunale og det statslige niveau.
 
Kulturregionen satser bl.a. massivt på nye samarbejdsprojekter mellem museerne og formidlingstiltag for at nå nye målgrupper og talentudvikling inden for sang.
 
Som noget helt nyt har to udviklingsprojekter i kulturregionen fået tildelt status af nationalt opdrag. Med et nationalt opdrag varetager en lokal institution en udviklingsopgave af national betydning i en midlertidig periode. Institutionen, hvor projektet er forankret, forpligter sig til at videreformidle viden og resultater fra projektet til omverdenen. I Midt- og Vestjylland drejer det sig om udvikling af luftfotoarkæologi forankret på Holstebro Museum og udvikling af et videnscenter for Unge Stemmer på Den Jyske Sangskole i Herning.
 
Som led i kulturaftalen overfører Kulturministeriet en række statslige opgaver og forpligtelser til kulturregionen for at understøtte det lokale kulturpolitiske engagement og samarbejde, give større dispositionsfrihed og forbedre ressourceudnyttelsen. I den 4-årige aftaleperiode overføres i alt 70 mio. kr. fra staten til at varetage disse opgaver og derudover yder staten støtte til udviklingsprojekter på op til 1,5 mio. kr. årligt. Læs kulturaftalen her.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
Det glæder mig, at vi på baggrund af en engageret og perspektivrig dialog er blevet enige om en kulturaftale, som markant satser på det tværkommunale samarbejde og samarbejdet med Kulturministeriet. Jeg er overbevist om, at samarbejde på tværs af kommunegrænser er med til at løfte kulturlivet lokalt. Der er mange spændende initiativer i aftalen. Bl.a. er jeg spændt på at følge de to nationale opdrag som er sat i gang på så vidt forskellige områder som luftfotoarkæologi til gavn for vores kulturarv og projektet Unge Stemmer med fokus på at styrke den musikalske fødekæde på sangområdet.

Yderligere oplysninger
Kontorchef Per Voetmann, tlf. 3392 9830
Pressechef i Kulturministeriet, Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598