Ny lov for Kulturministeriets kunstneriske uddannelser

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Med loven samles scenekunstuddannelserne i en landsdækkende institution og vil på sigt overgå til bachelor- og kandidatuddannelser.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Det har været vigtigt for mig at imødekomme scenekunstuddannelsernes og scenekunstmiljøets ønske om bedre rammer for uddannelserne. Jeg er derfor glad for, at vi med den nye lov giver fremtidens scenekunststuderende større frihed og flere muligheder for at læse i udlandet eller kombinere deres uddannelse med for eksempel pædagogiske og kommunikative fag.”

Med loven samles uddannelserne på scenekunstområdet i en ny landsdækkende institution, Den Danske Scenekunstskole, og uddannelserne skal på sigt blive bachelor- og kandidatuddannelser. Kulturministeriet har dermed fulgt op på de anbefalinger, scenekunstuddannelserne og scenekunstmiljøet kom med i rapporten ”Udredning om de videregående uddannelser på scenekunstområdet” fra september 2013.  

Loven berører også generelt de videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Ud over Den Danske Scenekunstskole drejer det sig om Den Danske Filmskole, Kunstakademiets Billedkunstskoler og musikkonservatorierne.

Læs lovforslaget som vedtaget på Folketingets hjemmeside

Hent Udredning om de videregående uddannelser på scenekunstområdet
 
Yderligere oplysninger
Kontorchef Per Nylykke, Kulturministeriet, tlf.: 41 393830
Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22765116