12/11/2015

Ny musikhandlingsplan ”Talent forpligter”

Kulturminister Bertel Haarder offentliggør i dag sin musikhandlingsplan ”Talent forpligter” for perioden 2015-2018.

Planen styrker talentudviklingen i musikken, blandt andet på musikskolerne og i forhold til unge talenter med internationalt potentiale. Støtten til komponister og sangskrivere styrkes, og de høje bevillingsniveau til blandt andet rytmiske spillesteder videreføres.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”Jeg vil gerne tilegne min musikhandlingsplan til musikkens unge talenter. Det gælder børn og unge, hvis talent skal opdages og udvikles, og det gælder også i toppen af fødekæden, hvor vi kan give de allerbedste nogle muligheder for at komme ud og frem i verden med det, de kan.”

Om musikhandlingsplanen

Musikhandlingsplanen styrker musiklivet bredt med 146,5 mio. kr. over fire år. Planen sætter ind på fire indsatsområder:

  1. Talentudvikling
  2. Børn og unges møde med musikken
  3. Spillesteder og transportstøtte
  4. Skabende kunst – komponister og kunstnerisk udvikling.

Musikhandlingsplanen ”Talent forpligter” erstatter den tidligere ”Mere musik fra en stærk fødekæde” fra maj 2015. De initiativer i den tidligere plan, som videreføres i ”Talent forpligter”, er nævnt specifikt, mens initiativer, der ikke videreføres, ikke er nævnt i den nye plan. 

Konkrete elementer

Talentpulje. Der afsættes en pulje på 5,8 mio. kr. årligt i perioden til talentudvikling, som musikskoler og andre aktører kan søge til projekter, der fremmer talentudvikling.

Tænketank om musikskolerne. Der nedsættes en tænketank med kombineret fokus på bredde og talent. Tænketanken skal blandt andet komme med ideer og anbefalinger om talentudvikling, musikskolernes samarbejde med folkeskolen og uddannelse af musikpædagoger. Det vil også være relevant, at tænketanken overvejer mulige tiltag, der kan modvirke social skævhed i deltagerbetalingen.

Spillesteder. Tilskuddet holdes på samme niveau, som det det blev øget til i 2012, men forøgelsen fra 2012, dvs. 5 mio. kr. årligt, øremærkes til de regionale spillesteders arbejde med til talentudvikling og vækstlag. Dette indpasses i aftalerne med de regionale spillesteder. 

Den unge elite. Gruppen styrkes med i alt 2,5 mio. kr., som lægges til de 1 mio. kr. i fire år, som ordningen allerede har fået på musikhandlingsplanen.

Yderligere videreføres en række elementer i den tidligere ministers musikhandlingsplan, herunder:

Komponister. Støtten til komponisterne, dvs. komponisterne får 2 mio. kr. årligt i fire år.

Musikeksport. Musikeksporten, dvs. støtten til MXD fastholdes på 4 mio. kr. årligt.

(Se økonomisk oversigt på side 10 i planen)

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16