28/11/2014

Ny national vision for folkeoplysningen

Kulturminister Marianne Jelved lancerer i dag en ny vision for folkeoplysningsområdet. En vision, der skal styrke de forpligtende fællesskaber.

Visionen tager udgangspunkt i de kerneværdier, der er fælles for folkeoplysningen og dens aktiviteter i idrætsforeninger og kulturelle foreninger, politiske ungdomsforeninger, spejderorganisationer, aftenskoler, højskoler, aftenskoler med flere. Visionen er udarbejdet i tæt dialog med folkeoplysningens aktører.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Folkeoplysningens aktører gør allerede et stort og vigtigt arbejde, men visionen kan være med til at videreudvikle deres mangfoldighed af aktiviteter. Vi har brugt 200 år på en dannelsesproces, der startede med Grundtvig. Her blev danskerne dannet til et homogent folk med en fælles identitet og forståelse. Men samfundet forandrer sig, og globalisering og øget konkurrence har sat vores demokrati, fællesskab og frihedsrettigheder under pres. Derfor er det vigtigt, at foreningslivet og højskolerne fornyr sig og spiller ind i de aktuelle samfundsudfordringer.

Jeg håber, at visionen kan inspirere folkeoplysningens aktører til i samarbejde med kommunerne at være med til at omsætte de centrale fokuspunkter til at handle konkret med udgangspunkt i deres lokale virkelighed og udfordringer.”

Om visionen

Visionen indeholder 12 kerneværdier til inspiration for det fremtidige arbejde med folkeoplysning. Kerneværdierne adresserer de aktuelle samfundsforandringer, som løbende sætter demokratiet under pres.

Læs mere om og hent vision for folkeoplysningen

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16