Ny nordisk struktur skal tilføre flere penge til kunsten og kulturen

De nordiske kulturministre har i dag besluttet at ændre den over 10 år gamle struktur, gøre det fællesnordiske kultursamarbejde mere målrettet og fremtidsorienteret og frigøre administrative midler til de væsentlige formål – kulturen, kunstlivet, støtte til nye projekter, udveksling af kunstnere og kunst mellem landene og muligheden for kunstnerisk fordybelse og inspiration ved ophold i andre lande og områder.

 

9 ud af de 20 udvalg og komitéer nedlægges i deres nuværende form, men deres væsentligste funktioner vil blive videreført inden for den nye struktur.
 
Den nye struktur bliver i højere grad programbaseret, således at kræfterne og midler kan koncentreres om opgaver, som trænger sig på inden for kunst- og kulturlivet, og som bedst løses i fællesskab og ikke kun nationalt. Det bliver således en mere fleksibel struktur, der kan søge at løse aktuelle problemstillinger og samtidig fastholde et solidt fundament for det fællesnordiske kultursamarbejde.
 
Danmark har formandskabet i Nordisk Ministerråd i 2005 og arbejdet med at få en ny struktur inden for kulturområdet på plads har været prioriteret højt.

Kulturminister Brian Mikkelsen siger:

”Den struktur vi i dag har på det fællesnordiske kulturområde er mere end 10 år gammel. Verden har ændret sig, det nordiske samarbejde har ændret sig, og behovet for også at ændre organisationen bliver mere og mere påtrængende. Den nuværende struktur levner ikke meget plads til, at vi kan fremme et tilstrækkelig antal af de mange gode ideer, som kultursektoren hele tiden fostrer. Budgettet er nemlig sandet til i mere eller mindre faste driftsudgifter. Desuden anvender vi forholdsvis alt for mange penge til at opretholde små organisatoriske enheder og sekretariater, hvor de faste udgifter spiser flere og flere af de midler, der egentlig skulle komme kulturlivet til gavn.”

Yderligere oplysninger om strukturreformen kan hentes på Nordisk Ministerråds hjemmeside www.norden.org eller i Kulturministeriet:
 
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598
Kontorchef Per Voetmann, tlf.: 3392 8332.