Ny og forenklet struktur for kunststøtte

Enkel, dynamisk og langt mere helhedsorienteret for alle kunstformer.

Det er stikordene for den nye struktur for kunststøtteområdet, som kulturminister Brian Mikkelsen i dag har præsenteret for de centrale råd og centre på området.

I den nye struktur lægger ministeren op til, at de eksisterende råd og centre bliver lagt sammen under et nyt organ, som indtil videre kaldes Kunstrådet. Dog vil Statens Kunstfond bestå som hidtil og indgå i tæt samarbejde med det nye organ.

Det nye kunstråd skal via fire fagudvalg sikre fortsat støtte til de etablerede kunstarter som litteratur, teater, musik og kunst og samtidig sikre øget støtte til nye, tværgående kunstarter og børnekulturen.

Kunstrådet har i 2002 453 mio. kr. til rådighed til tilskud og drift.

”Jeg er stolt af at kunne præsentere den største kunstpolitiske reform i nyere tid – til gavn for både dansk kunst, kunstnerne og danskernes oplevelser med kunsten. Nu er der støtte til både de etablerede kunstarter og til de nye kunstneriske vækstlag, som tidligere ikke har haft optimale vilkår for at spire og vokse,” siger kulturministeren.

De næste måneder vil ministeren i samarbejde med de eksisterende råd og centre formulere indholdet for det nye kunstråd, der ventes på plads fra nytår.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Jakob Høyer 3392 3598
Kontorchef Jane J. Pade 3392 3566