Ny public service-tilladelse til TV 2 DANMARK A/S

Som opfølgning på medieaftalen for 2019-2023 har kulturministeren udstedt en ny public service-tilladelse til TV 2 DANMARK A/S. Med den nye tilladelse er selskabets public service-opgaver blevet fastlagt for de næste fem år.

Den nye public service-tilladelse til TV 2 DANMARK træder i kraft den 1. januar 2019 og afløser den gældende tilladelse for 2015-2018. 

I forhold til den tidligere public service-tilladelse er der primært foretaget følgende ændringer:

  • den gældende forpligtelse til at yde kulturstøtte til dansk film (65 mio.kr. årligt i 2015-niveau) erstattes på linje med DR af en forpligtelse til at engagere sig på markedsvilkår i samme antal danske filmtitler som hidtil 
  • kravene til tilgængeligheden af udbuddet på TV 2-hovedkanalen er udbygget for personer med handicap. Der stilles bl.a. nu krav til tilgængeligheden af hovedkanalens programmer på TV 2’s streamingtjeneste TV 2 Play.

Herudover er foretaget en almindelig opdatering og redaktionel bearbejdning af tilladelsen og bilag.

Se public service-tilladelsen til TV 2 DANMARK A/S for 2019-2023 og tilhørende bilag her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16