Ny pulje styrker vidensgrundlaget på de kunstneriske uddannelser

Kulturministeriet uddeler for første gang 2,9 mio. kr. til syv forskellige projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Støtten skal være med til at styrke de kunstneriske uddannelsesmiljøer og højne kvaliteten af uddannelserne til gavn for de studerende.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) er en del af vidensgrundlaget på de kunstneriske uddannelser, der foruden KUV også består af forskning og kunstnerisk praksis. 

KUV er en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet. 

Ansøgningerne i 2013

Kulturministeriet har modtaget 16 ansøgninger fra ni uddannelsesinstitutioner, og der er i alt ansøgt om 8,3 mio. kr. 

KUV-puljen uddeles en gang om året. Kulturministeriet uddeler midlerne på baggrund af en indstilling fra et ekspertudvalg, som gennemgår og vurderer alle ansøgninger. 

Hvem kan søge?

Det er de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, som er hovedfinansieret af Kulturministeriet, der kan søge puljen. 

Læs mere om de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet

Læs Kulturministeriets rapport om kunstnerisk udviklingsvirksomhed på

Se hvilke projekter, der har modtaget tilskud i 2013 (pdf)

Yderligere oplysninger

Kontorchef, Per Nylykke 
Kulturministeriet, tlf.: +45 41 39 38 30

Fuldmægtig, Jakob Pors Nielsen
Kulturministeriet, tlf. +45 41 39 38 32