Ny rådgivningsstruktur på museumsområdet

Kulturstyrelsen får ny rådgivningsstruktur, som skal sikre museernes fortsatte udvikling. Det sker fremover bl.a. med støtte fra Det Strategiske Panel og tre udvalg. Nu er medlemmerne valgt.

Museerne og Kulturstyrelsen får nye rådgivende organer på baggrund af ændringer i museumsloven. Rådgivningsstrukturen er i flere led og skal sikre rådgivning om både den overordnede, strategiske udvikling og den mere institutions- og fagspecifikke udvikling af museumsområdet.

Det Strategiske Panel

Det Strategiske Panel skal identificere udviklingsmuligheder og udviklingspotentialer for museumsområdet generelt, og gennem indstillinger om nationale strategier og indsatsområder skal Det Strategiske Panel komme med retningslinjer for, hvordan puljemidlerne på museumsområdet skal fordeles, så det udvikler museumsområdet.

Kulturminister Marianne Jelved har udpeget Flemming Just, direktør for Sydvestjyske Museer, til formand for panelet. Han og en række eksterne repræsentanter skal sikre et blik udefra på museumsvæsenet. 

Tre museumsudvalg

Tre museumsudvalg skal inden for hhv. det kunsthistoriske, det kulturhistoriske og det naturhistoriske område bidrage til udmøntningen af fastlagte strategier og indsatsområder. For at sikre sammenhængen mellem panelet og udvalgene er udvalgenes formand og -kvinder medlem af panelet.

Formand for det kulturhistoriske udvalg er museumsdirektør Broder Berg, Vesthimmerlands Museum. Museumsdirektør Sine Kildeberg fra Vendsyssel Kunstmuseum er forkvinde for Det Kunsthistoriske Udvalg, mens museumsdirektør Tove Damholt fra Østsjællands Museer fortsætter som forkvinde for Det Naturhistoriske Udvalg.

Læs mere på Kulturstyrelsens hjemmeside om den nye struktur, panel og udvalg samt lovgrundlaget