Ny rapport: Danske idrætsorganisationer kæmper for idrættens integritet

En arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeren er klar med en rapport, der kortlægger danske indsatser, som understøtter idrættens integritet internationalt.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Vi har i de seneste år set ærgerlige eksempler på matchfixing, doping og korruption, der skader idrætten på alle leder og kanter. Derfor er arbejdet for idrættens integritet en forudsætning for et godt omdømme for idrætten. Her har vi som politikere, idrætsledere og idrætsudøvere et fælles ansvar. 

Rapporten viser, at vi i Danmark ikke er bange for at gå forrest: Når det kommer til antidoping, er de danske indsatser velkoordinerede, og på matchfixingområdet er vi ligeledes ved at etablere en samarbejdsstruktur i regi af en national platform med centrale organisationer. På den brede integritets-dagsordenen vil jeg sammen med de relevante aktører søge en bedre koordinering af den danske indsats. Jeg vil derfor indkalde relevante formænd og direktører fra idrætsorganisationer og idrætsinstitutioner til et møde, hvor vi kan drøfte en koordineret indsats.

Endelig glæder jeg mig til at se, hvordan idrætsorganisationerne vil bruge rapporten i deres videre arbejde – navnlig i forhold til at fremme breddeidrætten ved at eksportere den danske idrætsmodel, som er civilsamfundets opgave.”

Baggrund

Rapporten kortlægger de danske idrætsorganisationers internationale indsatser for integritet i idrættens verden ved en gennemgang af de danske idrætsorganisationers internationale arbejde. Derudover kortlægger rapporten, i hvilke internationale organisationer den danske internationale indsats er repræsenteret herunder mellem- og overstatslige organisationer så som eksempelvis EU og Europarådet.

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Parasport Danmark, Team Danmark, Sport Event Denmark, Anti Doping Danmark, Idrættens Analyseinstitut/Play the Game, Aktivkomitéen, Danske Elitesportsudøveres Forening, Spillerforeningen, Håndbold Spiller Foreningen, ISCA og Cross Cultures Project Association. Kulturministeriet var formand og sekretariat for arbejdsgruppen, der blev nedsat i foråret 2016.

Læs rapporten 'Arbejdsgruppe om international idrætspolitik' her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16