Ny rapport: Højskolernes brug af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap

Kulturministeriet publicerer en ny undersøgelse om de danske folkehøjskolers brug af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap, der skal danne grundlag for en opdatering af tilskudsordningen.

Videncenter for Folkeoplysning, Vifo, har på vegne af Kulturministeriet foretaget en undersøgelse af de danske folkehøjskolers brug af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap – også kaldet ’SPS-ordningen’ i populær tale. Kulturministeriet igangsatte undersøgelsen for bedre at kunne vurdere, om der er behov for at foretage en ændring af SPS-tilskuddets regelgrundlag, administration og dets anvendelse på højskolerne.

I kølvandet på Vifos rapport igangsætter kulturministeren nu en proces, hvor man vil gennemgå rapportens konklusioner og revidere SPS-ordningen. Revide-ringen har til formål at sikre, at tilskuddet fremadrettet kommer bedst muligt til gavn for alle elever med handicap på højskolerne.

Læs rapporten 'Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne' (pdf)

Kulturminister Mette Bock siger:

”Det er en kerneværdi for de danske højskoler, at de er åbne for alle borgere. Derfor er jeg som kulturminister meget glad for SPS-ordningen, der sikrer, at personer med handicap også har mulighed at blive en del af de givende sociale fællesskaber, som højskolerne danner rammen om – og det skal vi holde fast i. Jeg synes, at hovedkonklusionerne i rapporten fra Videncenter for Folkeoplysning tegner et klart billede af, at ordningen skal revideres. Med rapporten har vi et godt udgangspunkt for at foretage en ændring af ordningen, så den også fremadrettet kan være til bedst mulig gavn for højskoleelever med handicap, mens den samtidig skal blive enklere at administrere og benytte.”

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16