Ny rapport om dansk musikliv

De danske musikkonservatorier lever op til musiklivets krav og behov.

Langt størstedelen af de konsevatorieuddannede musikere fra de seneste fem årgange har fået arbejde og beskæftiger sig i dag med deres fag som enten musikere eller undervisere. Eksempelvis er godt 85 procent af de klassiske musikere fra de seneste fem årgange enten delvist eller fuldtidsbeskæftigede med musik.

Det viser den første undersøgelse af det danske musiklivs arbejdsmarkedsforhold, som Kulturministeriet og Statens Musikråd har fået udarbejdet. Rapporten, der er udarbejdet af Poula Helth Rådgivning og SFI Surveykort, lægger musikskoler og orkestres efterspørgsel efter konsvatorieuddannede musikere og musikpædagoger og er baseret på interviews med godt 500 kandidater samt godt 500 repræsentanter fra musiklivets mange forskellige arbejdsgivere.

Inden for enkelte områder er beskæftigelsen så høj, at der kan forekomme mangel på udvalgte musikere. Blandt andet forudser rapporten mangel på organister om 5-10 år. Aktuelt er der mangel på strygere til orkestre og musikskolerne.

Derfor vil kulturminister Brian Mikkelsen (K) i det nye år nedsætte en arbejdsgruppe - en såkaldt task force - der skal komme med forslag til at sikre den musikalske fødekæde. Samtidig vil ministeren se på konservatorieuddannelsernes kvalitet ved at få gennemført en international benchmarking-undersøgelse, der sammenligner de danske konsevatorier med tilsvarende uddannelser i udlandet.

”Jeg vil gerne have bud på, hvordan vi kan få genskabt og øget interessen for de klassiske instrumenter og musikuddannelser. Og jeg ser meget gerne folkeskolen inddraget i det arbejde,” udtaler Brian Mikkelsen.

Læs rapporten

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Charlotte Wilhelmsen 3392 3544
Pressechef Jakob Høyer 3392 3598