Ny rapport om digitale udfordringer og muligheder for dansk film

Det Danske Filminstitut har udarbejdet en rapport om digitale udfordringer og muligheder for dansk film.

Det fremgår af filmaftalen 2011-2014, at Det Danske Filminstitut skal følge udviklingen inden for nye finansieringsformer og forretningsmodeller med henblik på at sikre den danske filmbranche gode udviklingsvilkår i en fremtid, hvor de digitale distributionsplatforme får stigende betydning. 

På den baggrund har Det Danske Filminstitut udarbejdet en rapport om digitale udfordringer og muligheder for dansk film. 

Det Danske Filminstitut har i deres arbejde samlet hele kredsen af markedsaktører, også de nye digitale, til sammen med kunstnerne at tage en samlet drøftelse af udfordringer og muligheder. 

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Det Danske Filminstituts rapport anbefaler, at man arbejder videre med at undersøge de frivillige modeller, hvor nye digitale aktører inddrages i finansieringen af en filmproduktion. Resultatet af dette arbejde kan forhåbentlig bidrage konstruktivt til de politiske overvejelser i forbindelse med den kommende filmaftale, så vi kan fastholde et højt kunstnerisk ambitionsniveau og styrke den kulturelle diversitet inden for dansk film.” 

Hent rapporten (pdf)