Ny rapport om folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Kulturministeriet offentliggør i dag en rapport om folkebibliotekernes udvikling efter kommunalreformen, udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Rapporten dokumenterer blandt andet:  

     

  • Vi går fra mange og mindre biblioteker til færre og større biblioteker med længere og mere fleksible åbningstider. 
  • Der er vækst i biblioteksbyggeriet: Mere end 60 af landets kommuner er enten allerede i gang med – eller har planer om at ombygge, renovere eller bygge helt nye biblioteker. 
  • Borgernes brug af biblioteket er i forandring. Der udlånes generelt mere musik og flere multimedier og film.

Kulturminister Carina Christensen udtaler:

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået undersøgt, hvordan det ser ud på folkebiblioteksområdet efter kommunalreformen. Rapporten tegner et billede af en bibliotekssektor, der er i fuld gang med at tilpasse sig de nye kommunale strukturer. I en sådan brydningstid er det vigtigt, at vi tænker langsigtet og strategisk. Bibliotekerne er centrale kultur- og vidensinstitutioner i dagens samfund, og jeg har derfor besluttet, at der nu skal sættes gang i et udvalgsarbejde om folkebibliotekets rolle i videnssamfundet.”

Rapporten bliver præsenteret på den årlige konference for landets biblioteksledere i dag og ligger på Kulturministeriets hjemmeside.

Læs rapporten (pdf)

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder i Kulturministeriet Karen Dyssel, tlf.: 33 92 29 92
Direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier Jens Thorhauge, tlf.: 21 42 67 97.