Ny rektor for Danmarks Biblioteksskole

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag udpeget professor Lars Qvortrup som ny rektor for Danmarks Biblioteksskole.

Lars Qvortrup, der er 56 år, har siden september 2000 været professor ved Syddansk Universitet, Institut for Litteratur, Kultur og Medier. Fra 1996-2000 var Lars Qvortrup professor ved Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation.
 
Under begge sine ansættelser som professor har Lars Qvortrup taget initiativ til oprettelse af tværfaglige forskningscentre, dels InterMedia-Aalborg Centret, dels Knowledge Lab DK, der blev oprettet i 2002. Centrets hovedsigte er forskningsbaseret udvikling af samspillet mellem universiteter og erhvervslivet og samfundet i øvrigt.
 
Lars Qvortrup har som leder af disse tværfaglige forskningscentre erhvervet stor erfaring med forskningsledelse, med innovativ, strategisk ledelse af forskningsbaserede institutioner og med samarbejde, såvel internt som eksternt, herunder internationalt. Han er kendt fra sine analyser af videnssamfundet, jvf. bøger som Det hyperkomplekse samfund (1998), Det lærende samfund (2001) og Det vidende samfund (2004).
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Ved valget af Lars Qvortrup er der lagt vægt på hans uomtvistelige faglige kvalifikationer, hans meget store nationale og internationale netværk og hans erfaringer med ledelse i almindelighed og forskningsledelse i særdeleshed. Jeg tror, at Lars Qvortrup vil være i stand til at tilføre skolen ny inspiration og en ambitiøs og visionær udviklingsstrategi, samtidig med at han besidder den dynamik og personlige gennemslagskraft, der skal til for at samle skolen om at løfte fremtidige udfordringer for uddannelserne på Danmarks Biblioteksskole, og som også eksternt vil kunne skabe synlighed og respekt om skolens arbejde.”
 
Ansættelsen sker efter en enstemmig anbefaling fra et ansættelsesudvalg bestående af afdelingschef Steen Kyed og kontorchef Charlotte Wilhelmsen, Kulturministeriet, direktør Svend Larsen, Statsbiblioteket, direktør Winnie Vitzansky, Danmarks Biblioteksforening, professor Linda Nielsen, Københavns Universitet, prorektor Leif Emerek, Danmarks Biblioteksskole, som repræsentant for skolens ledelse og lektor Hans Elbeshausen, Danmarks Biblioteksskole, udpeget af skolerådet.
 
Lars Qvortrup tiltræder stillingen som rektor den 1. marts 2007.
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, tlf. 33 92 98 21 / sky@kum.dk
Kontorchef Charlotte Wilhelmsen, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 44 / chw@kum.dk