Ny rektor for Danmarks Biblioteksskole

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag udpeget professor, lic.scient. Per Hasle som ny rektor for Danmarks Biblioteksskole.

Per Hasle, der er 51 år gammel, kommer fra en stilling som professor i informationsvidenskab ved Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet, hvor han bl.a. er studieleder ved humanistisk informatik og leder af eliteuddannelsen i informationsarkitektur.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Konkurrencen på det informations- og medievidenskabelige uddannelsesområde er stor og den teknologiske udvikling lynhurtig. For en mindre uddannelsesinstitution som Danmarks Biblioteksskole ligger udfordringen i at få den biblioteksfaglige tradition og viden til at gå op i en højere enhed med nye medier og kommunikationsformer.
 
Det er min klare overbevisning, at Per Hasle vil kunne løfte den udfordring. Per Hasle har en stærk faglig baggrund i informations- og medievidenskab, samtidig med at han har blik for biblioteksskolens traditionelle kernekompetencer. Per Hasle vil i kraft af sit store netværk kunne sætte biblioteksskolens kompetencer i spil i et frugtbart samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, både nationalt og internationalt, og med offentlige og private aftagere.”
 
Ansættelsen sker efter en enstemmig anbefaling fra et ansættelsesudvalg bestående af afdelingschef Steen Kyed og fuldmægtig Mette-Astrid Jessen, Kulturministeriet, direktør Svend Larsen, Statsbiblioteket, direktør Winnie Vitzansky, Danmarks Biblioteksforening, dekan, professor Jan Molin, Copenhagen Business School, lektor Hans Elbeshausen, Danmarks Biblioteksskole, som repræsentant for skolens ledelse og lektor Jette Hyldegaard, Danmarks Biblioteksskole, udpeget af skolerådet.
 
Der indkom 17 ansøgninger til stillingen.
 
Per Hasle tiltræder stillingen som rektor den 1. september 2008. Kontaktoplysninger på Per Hasle: e-mail: phasle@hum.aau.dk, mobil tlf.: 2051 6121,

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, tlf. 33 92 98 21 / sky@kum.dk.