Ny rektor for Den Danske Filmskole

Kulturminister Marianne Jelved har udnævnt Vinca Wiedemann til rektor for Den Danske Filmskole.

Vinca Wiedemann er 54 år og uddannet som filmklipper fra Den Danske Filmskole. Hun har været ansat som leder af undervisningsafdelingen på Filmskolen, hvor hun formulerede skolens første studieordning i samarbejde med skolens lærere, og har desuden fungeret som lærer ved Filmskolen i perioden 1990-1995. Frem til sin ansættelse i 1999 på Det Danske Filminstitut som spillefilmkonsulent var hun bl.a. producer og manuskriptforfatter. I 2003 etablerede hun og blev den første kunstneriske leder af New Danish Screen og har siden 2007 været selvstændig manuskriptkonsulent, producer og forfatter samt fastansat producent på Zentropa. Hun blev i 2013 udpeget til formand for Rådet for Spillefilm på Det Danske Filminstitut. 

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Med Vinca Wiedemanns brede filmfaglige erfaring, indsigt og netværk, hendes visioner for Den Danske Filmskole samt hendes gennemslagskraft, skarpsindighed og analytiske sans har Filmskolen fået en rektor, der kan manøvrere i den virkelighed og med de udfordringer, Filmskolen står overfor. Jeg glæder mig til at se resultaterne af de visioner, Vinca Wiedemann har for Filmskolen på både det kunstneriske og det uddannelsespolitiske plan. 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at rette en stor tak til afgående rektor for Den Danske Filmskole Poul Nesgaard for hans fornemme og meget betydningsfulde indsats for skolen i hele sin rektorperiode. Han har med stor dygtighed formået at udvikle skolen til en af verdens førende filmskoler og skabe grobund for udviklingen af de mange store filmfaglige talenter, der har og har haft deres gang på skolen og i filmbranchen.” 

Vinca Wiedemann tiltræder stillingen som rektor for Den Danske Filmskole den 1. marts 2014. 

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Steen Kyed,
Kulturministeriet, tlf. 41 39 38 65

Kontorchef Per Nylykke,
Kulturministeriet, tlf. 41 39 38 30

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16