Ny rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Kulturminister Marianne Jelved har udnævnt Sanne Kofod Olsen som rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

Sanne Kofod Olsen er 44 år og uddannet mag.art. i kunsthistorie. Hun har været direktør for Museet for Samtidskunst siden 2009 og rektor for Det Fynske Kunstakademi i perioden 2005-2009. Sanne Kofod Olsen har undervist ved Københavns Universitet i en årrække, og hun har varetaget kurateringsopgaver fra 1990’erne til i dag. I samme periode har hun udgivet en række værker om kunst og kunsthistorie. Sanne Kofod Olsen har tillidsposter inden for den danske og svenske kunstverden. Akademiraadet har i år tildelt hende N.L. Høyen Medaljen.

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, tlf. 41 39 38 65
Kontorchef Per Nylykke, Kulturministeriet, tlf. 41 39 38 30

Kulturministeriets pressetelefon, tlf. 22 76 51 16