Ny rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Kulturminister Mette Bock har ansat musikchef og konservatorieuddannet musiker Uffe Savery som ny rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Uffe Savery afløser rektor Bertel Krarup, der går på pension og fratræder stillingen d. 31. maj 2019.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Med Uffe Savery får Det Kongelige Danske Musikkonservatorium en rektor, der selv har været studerende i huset, og som udøvende musiker har et førstehåndskendskab til den verden, der venter efter studierne. Uffe Savery kombinerer sine kunstneriske egenskaber med en entreprenant og udviklingsorienteret lederprofil, og jeg tror, at han kan udvikle Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums indflydelse på musiklivet og fastholde den høje kvalitet, konservatoriet er kendt for.”

Uffe Savery, kommende rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, siger:

”Konservatoriet har en virkelig spændende og afgørende position i dansk og internationalt musikliv. Det er en platform, hvorfra institutionen både har stor indflydelse på børn og unges forhold til musik og musikudøvelse, og samtidig har afgørende betydning for uddannelse og prægning af morgendagens samlede musikliv. Som rektor for konservatoriet er det for mig et kald at præge og udvikle musiklivet fra denne position.”

Fra slagtøjsduo til musikchef 

Uffe Savery er uddannet i slagtøj, musikpædagogik samt solistklasse fra det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1992, og har bl.a. undervist på konservatoriet frem til 2000. Savery var medstifter af slagtøjsduoen Safri Duo, som har nydt, og stadig nyder, stor succes på den internationale klassiske såvel som rytmiske musikscene.

Siden 2010 har Uffe Savery været musikchef for Copenhagen Phil og arbejdet for at skærpe orkestrets identitet og legitimitet og sikre institutionens betydning og positionering i dansk musikliv.

Prorektor Niels Rosing-Schow indtræder som konstitueret rektor i juni og juli, indtil Uffe Savery tiltræder stillingen 1. august 2019.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16