Ny scenekunstaftale giver løft til teatre i hele Danmark

Ny politisk scenekunstaftale giver markant økonomisk løft til Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater, som fremover skal være regionale kraftcentre. Desuden får en række egnsteatre i hele landet samt BaggårdTeatret og Aveny-T i fire år ekstra midler til udvikling.

Kulturminister Mette Bock har indgået en politisk scenekunstaftale med bred politisk opbakning. 

Hovedelementerne i aftalen er: 

  • Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater får regionale/ landsdækkende opgaver og et markant økonomisk løft på samlet 10,5 mio. kr. årligt. 
  • 14 egnsteatre i hele landet får hver især et 4-årigt statsligt udviklingstilskud. Samlet får de 14 egnsteatre 22 mio. kr. med henblik på at nå bredere ud og tiltrække flere publikumsgrupper.
  • Aveny-T får i en 4-årig periode et økonomisk løft på i alt 8 mio. kr., så teatret kan styrke sin udvikling af en profil rettet mod det unge teaterpublikum under 25 år, og BaggårdTeatret får ligeledes et løft på 3 mio. kr.
  • Det Københavnske Teatersamarbejde videreføres med et reduceret budget til administration med henblik på, at midlerne, der er blevet brugt til administration, i stedet kan anvendes til investeringer i scenekunsten.
  • Refusionsordningen på børneteaterområdet forenkles.
  • Pengene til de nye initiativer findes ved omprioriteringer inden for scenekunstområdet på 11 mio. kr., en 4-årig finanslovsbevilling på i alt 33 mio. kr. samt en bevilling på det kulturelle udlodningsaktstykke på 7 mio. kr. 

Læs hele aftalen "Mere teater til flere - investeringer i dansk scenekunst"

Kulturminister Mette Bock siger: 

"Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en bred politisk aftale, som vender den indirekte støtte på teaterområdet til aktive investeringer, så pengene kommer ud at arbejde på teatrene. Med et varigt økonomisk løft på i alt 10,5 mio. kr. til Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater skaber vi nogle nye regionale kraftcentre i Danmark, som forhåbentligt kan give os alle sammen nogle helt fantastiske oplevelser og inspirere andre teatre. Og med et 4-årigt udviklingstilskud til 14 egnsteatre kompenserer vi for den skævvridning, der historisk stammer tilbage fra amternes nedlæggelse. Vi har fået en aftale med nogle rigtig gode fremtidsperspektiver."

Mogens Jensen (S) siger: 

“Det er godt at vi med denne aftale styrker en lang række, dygtige egnsteatre over hele landet, der giver dem mulighed for at nå ud til et endnu større publikum. Samtidig har det været vigtigt for Socialdemokratiet at sikre at tilskuddene til børns teaterbilletter ikke blev beskåret, som regeringen ellers havde foreslået.”

Alex Ahrendtsen (DF) siger: 

“For Dansk Folkeparti var det vigtigt at få styrket de egnsteatre, der i dag ikke får statstilskud, med en samlet udviklingspulje fra finansloven på 22 mio. kr. over fire år. Samtidig er det en glæde, at vi belønner succesrige egnsteatre. Det er især en glæde, at Fredericia Teater endelig bliver tilgodeset med statslige midler.”

Bertel Haarder (V) siger: 

”For Venstre er det vigtigt, at vi bryder fastlåsningen af de eksisterende bevillinger, og at alle landsdele - både Jylland, Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og hovedstadsområdet - får del i de ekstra midler, der bliver givet til scenekunstområdet i den nye aftale.” 

Marianne Jelved (RV) siger: 

”Det er en god aftale, hvor Fredericia Teater, Randers Egnsteatre og Vendsyssel Teater får tildelt et særligt tilskud på grund af deres særlige indsats. Det har også været muligt at støtte scenekunsten bredt, og der er endda blevet tildelt nye midler fra finansloven. Endelig er formidlingsordningen hvad angår rabatbilletter til børn uberørt, og der sættes ind på fornyelse af scenekunsten for at nå teaterfremmede grupper.” 

Jakob Mark (SF) siger: 

”I SF har vi kæmpet for, at man skulle friholde dansk børneteater fra regeringens besparelser, og det er vi tilfredse med er lykkedes. Samtidig så styrker vi egnsteatrene over hele landet og øger indsatsen for at nå ud til mennesker, der normalt ikke kommer i teater, og det har været et ønske for os, fordi vi ikke ønsker at dansk teater kun skal være forbeholdt den gruppe, der kender til teater i forvejen.”  

Merete Scheelsbeck (K) siger: 

"Aftalen giver mulighed for udvikling af teater i hele Danmark, og giver dermed også danskerne bedre adgang til god scenekunst. I Det Konservative Folkeparti er vi særligt glade for, at vi i aftalen målrettet støtter Aveny-T’s arbejde med at få de unge i teatret. Aveny T har virkelig gang i noget spændende, og den udvikling vil vi gerne støtte."

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16