Ny struktur for kunststøtte

Den statslige kunststøtte skal fordeles via en samlet ny struktur på området for at skabe både større enkelhed og langt mere dynamik i udviklingen af såvel de traditionelle kunstarter som nye og tværgående genrer i dansk kunst og kultur.

Det mener kulturminister Brian Mikkelsen, der i dag har indbudt en række af kulturlivets centrale råd og nævn til dialog om etableringen af en helt ny struktur på kunststøtte-området. Indbydelsen kommer samtidig med, at regeringen har offentliggjort ”Mere Velfærd og Mindre Bureaukrati - sanering af råd, nævn, udvalg og centre” med forslag om nedlæggelse samt nærmere analyse af en række råd, nævn, udvalg og centre under blandt andet Kulturministeriet. Og den analyse skal gerne føre til en nyskabelse af hele kunststøtten, mener kulturministeren:

”Man kan ikke se skoven for bare træer, siger man, når man ikke kan få øje på helheden på grund af de mange enkeltheder, den består af. Sådan er det nuværende kunststøttesystem, hvor den vildtvoksende skov af råd, fonde, nævn og institutioner har gjort det svært for både kunstnerne og kulturbrugerne at gennemskue, hvordan skattekronerne til kunst bliver fordelt. Derfor skal der skabes en ny samlet struktur, hvor jeg har brug for inspiration og ideer fra kulturlivet ,” siger ministeren.

Derfor har Brian Mikkelsen indbudt til møde den 22. januar, hvor han vil lytte til og udveksle ideer med de centrale råd og nævn, der ifølge regeringen skal ”analyseres nærmere med henblik på en samlet ny struktur”:

   

 • Litteraturrådet, Teaterrådet, Musikrådet og Billedkunstrådet
 • Statens Kunstfond
 • Musikinformationscentret, Dansk Litteraturinformationcenter, Center for Dansk Billedkunst, Dansk Arkitektur Center og Informationscenter for Dansk kunsthåndværk (Danish Crafts).
 • Internationalt Kultursekretariat og Internationalt Kulturråd
 • Kulturrådet for Børn

Derudover lægger regeringen op til nedlæggelse af en række af Kulturministeriets råd, nævn, udvalg og centre, der ifølge ministeren alle har vist sig overflødige:

   

 • Kulturministeriets Udviklingsfond. Nedlægges med øjeblikkelig virkning. Arbejdet med tværgående initiativer skal indgå i den nye støttestruktur.
 • Public Service Rådet og DR’s og TV2’s centrale & decentrale programråd. Nedlægges i forbindelse med kommende lovændringer på medieområdet.
 • Idrætspolitisk Idéprogram. Erfaringer fra forsøgsperioden vil indgå i den fremtidige idrætspolitik i samspil med de tre store idrætsorganisationer.
 • Nornesalen - Forskningscenter for Folkelig Livsoplysning. Tilskud fra staten ophører.
 • Udvalget for dansk-grønlandsk museumssamarbejde. Opgaven er afsluttet som følge af genstandsoverførslen fra Danmark til Grønland.
 • Statens Museumsnævn og Arkæologisk Nævn. Alle nedlagt som følge af ny museumslov. Opgaverne overgår til den nye Kulturarvsstyrelse.
 • Kulturhistorisk Råd. Nedlagt og opgaverne overføres til Kulturarvsstyrelse.

I forbindelse med nedlæggelsen af specielt Kulturministeriets Udviklingsfond lægger Brian Mikkelsen vægt på, at fokusområderne multietnisk kultur og multimedie indgår i arbejdet med den nye struktur. På den måde styrkes indsatsen til kunstnerne fremfor til de administrative lag, mener ministeren.

”Udviklingsfonden er et resultat af den tidligere regerings logik om at etablere et nyt nævn eller råd så snart, der opstod nye udfordringer i kulturlivet og nye former for tværgående kunst. Og det vil jeg gerne gøre op med, så nye former for kunst og kultur bliver støttet i de eksisterende systemer,” udtaler Brian Mikkelsen.

Ministeren er til rådighed for yderligere kommentarer i dag 14:30 til 16:30 via Pressechef Jakob Høyer 3392 3598