Ny tidsplan for udbud af DAB-kanal

Kulturminister Joy Mogensen ændrer nu tidsplanen for udbuddet af den nye DAB-kanal, så det vil være muligt at sende allerede fra d. 1. november 2019, men vinderen af udbuddet kan også vente til d. 1. juli 2020. Ændringen skal sikre at flest mulige ansøgere får mulighed for at byde på kanalen.

Med opbakning fra Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har kulturminister Joy Mogensen besluttet at ændre tidsplanen for det kommende udbud af den nye DAB-kanal, så Radio- og tv-nævnet allerede i oktober 2019 vil kunne offentliggøre vinderen af udbuddet.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Jeg har nu drøftet tidsplanen for udbuddet af den nye DAB-kanal med ordførerne fra vores støttepartier. Vi er enige om at justere i udbuddets tidsplan, så vi allerede i oktober 2019 kan få afklaret, hvem der får  tildelt sendetilladelsen til den nye DAB-kulturkanal. Muligheden for at revidere tidsplanen skyldes først og fremmest, at Radio- og tv-nævnet har tilkendegivet, at de med en ekstraordinær arbejdsindsats kan udarbejde udbudsmateriale hurtigere end planlagt og ligeledes nedsætte deres sagsbehandlingstid i slutfasen.

Jeg er godt tilfreds med, at vi nu kan igangsætte et bredt og åbent udbud, hvor alle interesserede aktører får mulighed for at byde ind. Jeg håber, vi får nogle kvalificerede ansøgninger, så vi kan få en ny radiokanal, der kan styrke dækningen af kulturen og give radiolyttere i hele landet nogle nye, spændende lytteoplevelser.”

Det vil være muligt for den nye DAB-kanal at gå i luften d. 1. november 2019, men vinderen af udbuddet kan også vente til senest d. 1. juli 2020. Kulturministeriet forventer, at udbudsbekendtgørelsen bliver udstedt i løbet af denne uge.

Den reviderede tidsplan for udbuddet af den nye DAB-kanal er tilgængelig her.

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16