NY TILBYGNING TIL MUSIKHUSET AARHUS

En ny tilbygning på parkeringspladsen og græsarealet bag Musikhuset skal blandt andet rumme ny koncertsal til Aarhus Symfoniorkester med plads til omtrent 1.000 tilskuere.

Tilbygningen på op til 13.100 m2 samt 4300 m2 kælder kommer også til at indeholde øvelokaler og kontorfaciliteter til Aarhus Symfoniorkester, et nyt musikkonservatorium til Det Jyske Musikkonservatorium samt en ny teatersal til Børneteatret Filuren.

Tilbygningen skal gennemføres inden for en ramme på 235 mio. kr. og er resultat af et samarbejde mellem Kulturministeriet og Århus Kommune. Med projektet styrkes Århus’ status som vigtig kulturby og områdets status som kulturelt kraftcenter.

Kulturrådmand Torben Brandi Nielsen siger:

”Ved at samle kulturelle institutioner i tilknytning til Musikhuset Aarhus skaber vi de optimale vækstbetingelser for det i forvejen gode og velfungerende samarbejde mellem Musikhuset Aarhus, Aarhus Symfoniorkester, Det Jyske Musikkonservatorium og Børneteatret Filuren.

Sammenflytningen er i overensstemmelse med Århus Kommunes overordnede kulturpolitiske visioner og de kulturelle sværvægtere, der rent geografisk omgiver projektet. ARoS, Århus Festuge, Gran Teater for Dans, Ridehuset, Kulturhus Århus, Aarhus Musikskole, et kommende kulturelt produktionscenter i den gamle godsbane og såmænd også Scandinavian Congress Center vil sammen med det nye Musikhus’ aktører udgøre et fællesskab, hvor faglig synergi mellem institutionerne vil åbne nye muligheder for at skabe hybridkunst og -kultur på tværs af de traditionelle genrer. Festugens åbningsforestilling ”Fra Aros med Eros” illustrerer med al tydelighed, at der i det Århusianske kulturliv er stor interesse i tværfaglige kulturprojekter”.

Kulturminister Brian Mikkelsen finder projektet meget lovende:

”Med Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Symfoniorkester under samme tag i Musikhuset Aarhus får vi en fælles platform, der rummer stort set alle dele af den musikalske fødekæde. Samtidig finder konservatoriets mangeårige lokaleproblemer en perfekt løsning, som kan være med til at udvikle konservatoriet yderligere. Derudover er det en fornøjelse, at kulturinstitutioner samarbejder på tværs af de traditionelle genrer.”

Byggeriet er omkostningsneutralt for Århus Kommune, da finansieringen primært tilvejebringes via lejeindtægter fra Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Symfoniorkester. Det forudsættes for projektets gennemførelse, at Folketingets Finansudvalg godkender et 20-årigt uopsigeligt lejemål for Musikkonservatoriet i Musikhuset Aarhus.

Projektet påbegyndes allerede i indeværende år, og skal efter planen stå færdigt januar 2007.

Læs mere om projektet

Yderligere oplysninger:

Rådmand Torben Brandi Nielsen, tlf.: 8940 2380
Musikhuschef: Hans N. Hansen, tlf.: 8940 9001
Musikchef for Århus Symfoniorkester: Leif V. Balthzersen, tlf.: 8940 9093
Konstitueret rektor for Det Jyske Musikkonservatorium: Ulrik Spang-Hanssen, tlf.: 8948 3323